نوشته‌ها

ورود آینده به زندگی با راهکارهای “ALL FOR ONE”

فراایران- خانه‌ای را تصور کنید که در ورودی آن به تکنولوژی تشخیص چهره مجهز است و به‌صورت خودکار برای‌تان باز می‌شود و هنگام ورود یک دوش هوای تازه تمامی میکروب‌ها و ویروس‌هایی را که بیرون از منزل به پوست، مو یا لباس‌تان چسبیده ‌است، می‌زداید. وارد هر اتاقی که می‌شوید حضور شما تشخیص داده می‌شود و نور و دما به شکل هوشمند و طبق اولویت‌های شما تنظیم می‌شود. حتی می‌توانید با استفاده از فرمان‌های صوتی به اسپیکرهای هوشمند، دستور باز شدن پرده اتاق را صادر کنید.

ادامه مطلب