نوشته‌ها

چگونه به پروژه‌های جدید چراغ سبز نشان دهیم؟

فراایران- «مدیریت سوگیری» و «مشارکت دادن افراد بیشتر» به ما کمک می‌کند تا بهتر انتخاب کنیم کدام پروژه‌های پژوهش و توسعه بودجه دریافت می‌کنند.

دنیای کسب‌وکار سرشار از داستان‌هایی است از ایده‌های ردشده‌ای که در ادامه به موفقیت‌های بزرگی تبدیل شدند. عکس آن هم حقیقت دارد؛ در برخی موارد، شرکت‌ها روی ایده‌های آینده‌داری سرمایه‌گذاری می‌کنند که نتیجه‌ای فاجعه‌بار خواهند داشت. ادامه مطلب