نوشته‌ها

کشف اولین ماهی خونگرم

فراایران-همیشه خوانده‌ایم که ماهی‌ها مهره‌داران خونسردی هستند اما با تحقیق روی ماهی اوپا (opah) که اندازه تایر اتومبیل است، این تصور کمی تغییر کرد، چون این ماهی خونی گرم دارد. ادامه مطلب