نوشته‌ها

سلطه سامسونگ بر بازار جهانی تلویزیون برای هجدهمین سال پیاپی ادامه یافت

فراایران- شرکت سامسونگ الکترونیکس با ادامه روند پیشتازی خود در بازار جهانی تلویزیون برای هجدهمین سال پیاپی، یک بار دیگر برتری خود را در این حوزه به اثبات رساند. ادامه مطلب