نوشته‌ها

نقش مدیر ارشد فناوری در تحول دیجیتال

فراایران- مدیران فناوری با نگاهی به فناوری‌های نوظهور فناوری اطلاعات و ایجاد ارتباط بین تجارت و فناوری، تحول دیجیتال را پیش می‌برند.

همان‌طور که تحول دیجیتال در صدر برنامه‌های تجاری قرار می‌گیرد، سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا بهترین روش را برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. با نگاهی به تکنولوژی‌های نوظهور فناوری اطلاعات و ایجاد ارتباط بین تجارت و فناوری، طبیعی است که انتظار ‌رود مدیر ارشد فناوری یا CTO (CTO Technology Officer) بخشی از هر پروژۀ تحول باشد. ادامه مطلب