نوشته‌ها

پنج اصطلاح کلیدی فناوری سال ۲۰۲۱

فراایران- سال گذشته جهان تغییرات بسیار بزرگی را تحمل نمود و همگان تمام سعی‌شان را برای سازگاری با شرایط جدید به کار بستند. در این میان اتکای بیشتر بر تکنولوژی برای عبور از این بحران میان کسب‌وکارها، خانواده‌ها و جوامع به‌طورکلی مشترک بود. ابتکارات و پیشرفت تکنولوژی هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود، اما شیوع این بیماری تکامل فناوری را تسریع نمود. در ادامه با پنج موضوع کلیدی و مهم در حوزه تکنولوژی آشنا می‌شویم که طبق گزارش مؤسسات تحقیقاتی پیشرو، در سال ۲۰۲۱ گسترش بیشتری پیداکرده وزندگی‌مان را به شکل گسترده‌تری تحت تأثیر قرار خواهند داد. ادامه مطلب