کشف بیش از ۴۰ مومیایی جدید

فراایران- باستان‌شناسان در دهلیزی سنگی در جنوب قاهره حدود ۴۰ مومیایی تازه و مقداری ظروف سفالی متعلق به اموات پیدا کرده‌اند. به گفته کارشناسان مومیایی‌ها در وضعیت مناسبی هستند.

در مصر باستان‌شناسان در سردابه‌ای باستانی در نزدیکی شهر منیا بیش از ۴۰ جسد مومیایی یافته‌اند. این خبر را خالد العنانی، وزیر آثار باستانی مصر، به عنوان کشفی پراهمیت اعلام کرد.

طبق اولین ارزیابی‌ها قبرهای یافت‌شده به عصر روم یا بیزانس تعلق دارند و با نبشته‌هایی همراه هستند.

بنا به گزارش مجله Egypt Today (مصر امروز) کارشناسان دو دهلیز یا حفره سنگی قدیمی کشف کرده‌اند که روی هم پنج مقبره دارند و در دو مقبره حدود ۴۰ مومیایی وجود داشته که حدود ۱۰ عدد از آنها به کودکان تعلق دارند.

به گفته وزیر آثار باستانی، در کنار مومیایی‌ها اجناس و وسایلی مانند ظروف سفالین وجود داشته که قرار بوده، بنا به اعتقاد مصریان باستان، مردگان را تا عالم اموات همراهی کنند.

در مصر باستان، نه تنها فراعنه و سردمداران، بلکه مردم معمولی هم تلاش می‌کردند به کمک مومیایی جسم خود را جاوید کنند.

در سال‌های اخیر دولت مصر با جدیت و شتاب بیشتری در کار کشف میراث باستانی کشور است، تا از این راه بتواند توریست‌های بیشتری را جذب کند.

با افزایش فعالیت تروریستی بنیادگرایان افراطی در سال‌های اخیر، صنعت گردشگری مصر، که بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور است، آسیب فراوان دیده است.